ATAKUM KOLEJİ
Misyonumuz

• Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı,
• Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren;
• Ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; • İnsan haklarına saygılı, vatanına ve milletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş,
• Öğrenmeyi öğrenmiş, kendi işini kendi yapabilen,
• Yabancı dili akıcı bir şekilde konuşabilen
• Hobileri olan, sporu, resmi, müziği ve dansı yaşam biçimi haline getirmiş, kötü alışkanlıklardan uzak duran,
• Bir enstrüman çalabilen / Bir sporu yapabilen / Resim yapa bilen / Dans edebilen gençler yetiştirmektir.

Resim yapan doktorlar, enstrüman çalan mühendisler, spor yapan hakimler dünyayı daha yaşanılabilir hale getireceklerdir. Çünkü onlar çocukluklarını doya doya yaşamış mutlu bireylerdir. Çocuklar mutluysa, herkes mutludur. Bir daha çocuk olmayacaklar.

Ve Atatürk’ün bu sözü eğitim rehberimizdir

“Milli Eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılapçı, olumlu, atılgan, başladığı işleri başabilecek kabiliyette, dürüst, düşünceli, iradeli, hayatta rastlayacağı engelleri aşmaya kudretli, karakter sahibi genç yetiştirmektir. Bunun için de öğretim programları ve sistemleri ona göre düzenlenmelidir.